Contacte

Biblioteca pública de ses Figueretes

Local social AV ses Figueretes

Formulari de sol·licitud de soci.

Procés de la sol·licitud: Empleneu i envieu el formulari de sol·licitud d’inscripció. Un cop rebuda la junta directiva acceptarà el soci i se li adjudiqués un número identificatiu. Es contactarà personalment per comunicar el número de soci i en aquell moment l’interessat/da podrà fer l’abonament de la quota utilitzant la passarel·la de pagament o mitjançant ingrés bancari indicant: nom, llinatges i número de soci.